زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
КЫPГЫЗЧA
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ISTANBUL سال ۱۴۴۰ هجری قمری، سال 2019 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۱۶ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۳۳ ۰۳:۵۳ ۰۵:۳۸ ۱۳:۱۲ ۱۷:۰۸ ۲۰:۲۴ ۲۲:۱۳
۲ ۱۷ می (مه), پنج شنبه ۰۳:۳۱ ۰۳:۵۱ ۰۵:۳۷ ۱۳:۱۲ ۱۷:۰۹ ۲۰:۲۵ ۲۲:۱۵
۳ ۱۸ می (مه), جمعه ۰۳:۳۰ ۰۳:۵۰ ۰۵:۳۷ ۱۳:۱۲ ۱۷:۰۹ ۲۰:۲۶ ۲۲:۱۶
۴ ۱۹ می (مه), شنبه ۰۳:۲۸ ۰۳:۴۸ ۰۵:۳۶ ۱۳:۱۲ ۱۷:۰۹ ۲۰:۲۷ ۲۲:۱۸
۵ ۲۰ می (مه), یکشنبه ۰۳:۲۷ ۰۳:۴۷ ۰۵:۳۵ ۱۳:۱۲ ۱۷:۰۹ ۲۰:۲۸ ۲۲:۱۹
۶ ۲۱ می (مه), دوشنبه ۰۳:۲۵ ۰۳:۴۵ ۰۵:۳۴ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۰ ۲۰:۲۹ ۲۲:۲۱
۷ ۲۲ می (مه), سه شنبه ۰۳:۲۴ ۰۳:۴۴ ۰۵:۳۳ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۰ ۲۰:۳۰ ۲۲:۲۲
۸ ۲۳ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۲۲ ۰۳:۴۳ ۰۵:۳۳ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۰ ۲۰:۳۰ ۲۲:۲۳
۹ ۲۴ می (مه), پنج شنبه ۰۳:۲۱ ۰۳:۴۱ ۰۵:۳۲ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۱ ۲۲:۲۵
۱۰ ۲۵ می (مه), جمعه ۰۳:۲۰ ۰۳:۴۰ ۰۵:۳۱ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۲ ۲۲:۲۶
۱۱ ۲۶ می (مه), شنبه ۰۳:۱۸ ۰۳:۳۹ ۰۵:۳۰ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۳ ۲۲:۲۷
۱۲ ۲۷ می (مه), یکشنبه ۰۳:۱۷ ۰۳:۳۸ ۰۵:۳۰ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۴ ۲۲:۲۹
۱۳ ۲۸ می (مه), دوشنبه ۰۳:۱۶ ۰۳:۳۷ ۰۵:۲۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۵ ۲۲:۳۰
۱۴ ۲۹ می (مه), سه شنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۳۶ ۰۵:۲۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۵ ۲۲:۳۱
۱۵ ۳۰ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۱۴ ۰۳:۳۵ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۶ ۲۲:۳۳
۱۶ ۳۱ می (مه), پنج شنبه ۰۳:۱۳ ۰۳:۳۴ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۷ ۲۲:۳۴
۱۷ ۱ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۱۲ ۰۳:۳۳ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۸ ۲۲:۳۵
۱۸ ۲ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۲ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۸ ۲۲:۳۶
۱۹ ۳ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۱۰ ۰۳:۳۱ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۹ ۲۲:۳۷
۲۰ ۴ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۰ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۰ ۲۲:۳۸
۲۱ ۵ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۲۹ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۱ ۲۲:۳۹
۲۲ ۶ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۲۹ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۱ ۲۲:۴۰
۲۳ ۷ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۲۸ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۲ ۲۲:۴۱
۲۴ ۸ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۶ ۰۳:۲۷ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۲ ۲۲:۴۲
۲۵ ۹ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۵ ۰۳:۲۷ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۳ ۲۲:۴۳
۲۶ ۱۰ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۵ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۴ ۲۲:۴۴
۲۷ ۱۱ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۴ ۲۲:۴۴
۲۸ ۱۲ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۵
۲۹ ۱۳ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۶
۳۰ ۱۴ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۶
.شب قدر: شبی است که روز ۳۱ می (مه) جمعه را به روز سه ۱ جون (ژوئن) شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۴ جون (ژوئن) ۲۰۱۹ سه شنبه : ۶:۱۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد