زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
КЫPГЫЗЧA
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ISTANBUL سال ۱۴۳۸ هجری قمری، سال 2017 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۷ می (مه), شنبه ۰۳:۱۷ ۰۳:۳۷ ۰۵:۳۰ ۱۳:۱۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۳ ۲۲:۲۹
۲ ۲۸ می (مه), یکشنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۳۶ ۰۵:۲۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۴ ۲۲:۳۱
۳ ۲۹ می (مه), دوشنبه ۰۳:۱۴ ۰۳:۳۵ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۵ ۲۲:۳۲
۴ ۳۰ می (مه), سه شنبه ۰۳:۱۳ ۰۳:۳۴ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۶ ۲۲:۳۳
۵ ۳۱ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۱۲ ۰۳:۳۳ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۷ ۲۲:۳۴
۶ ۱ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۲ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۷ ۲۲:۳۵
۷ ۲ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۱۰ ۰۳:۳۱ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۸ ۲۲:۳۷
۸ ۳ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۰ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۹ ۲۲:۳۸
۹ ۴ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۳۰ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۰ ۲۲:۳۹
۱۰ ۵ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۲۹ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۰ ۲۲:۴۰
۱۱ ۶ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۲۸ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۱ ۲۲:۴۱
۱۲ ۷ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۲۸ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۲ ۲۲:۴۲
۱۳ ۸ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۲۷ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۲ ۲۲:۴۲
۱۴ ۹ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۵ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۳ ۲۲:۴۳
۱۵ ۱۰ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۳ ۲۲:۴۴
۱۶ ۱۱ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۴ ۲۲:۴۵
۱۷ ۱۲ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۴ ۲۲:۴۵
۱۸ ۱۳ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۶
۱۹ ۱۴ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۵ ۲۲:۴۷
۲۰ ۱۵ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۲:۴۷
۲۱ ۱۶ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۲:۴۸
۲۲ ۱۷ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۲:۴۸
۲۳ ۱۸ جون (ژوئن), یکشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۷ ۲۲:۴۹
۲۴ ۱۹ جون (ژوئن), دوشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۷ ۲۲:۴۹
۲۵ ۲۰ جون (ژوئن), سه شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۷ ۲۲:۴۹
۲۶ ۲۱ جون (ژوئن), چهارشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۸ ۲۲:۴۹
۲۷ ۲۲ جون (ژوئن), پنج شنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۸ ۲۲:۴۹
۲۸ ۲۳ جون (ژوئن), جمعه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۸ ۲۲:۵۰
۲۹ ۲۴ جون (ژوئن), شنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۸ ۲۲:۵۰
.شب قدر: شبی است که روز ۲۱ جون (ژوئن) چهارشنبه را به روز سه ۲۲ جون (ژوئن) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۵ جون (ژوئن) ۲۰۱۷ یکشنبه : ۶:۱۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد