Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 12 Mart 1439    Kasım: 138
3 Ramazan 1444

25
Mart
2023
Şәnbә

44 DILDE İMSAKİYA
İlin 84. Günü, Qalan gün : 281
3. Ay, 31 Gün, 12. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Ramazan ayında ailənizin xərclərini geniş tutun! Bu ayda edilən xərcləmə, Allah yolunda edilən xərcləmə kimi savabdır. (Hədisi-şərif)

Övliya Çələbi anadan olmuşdur (1611). Muhsin Yazıcıoğlu helikopter qəzasında həyatını itirmişdir (2009).