Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 15 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 21
4 Cәmazil-әvvәl 1444

28
Noyabr
2022
Bazar Ertәsi

İlin 332. Günü, Qalan gün : 33
11. Ay, 30 Gün, 48. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Gənclərin ən xeyirlisi, özünü qocalara bənzədən, qocaların ən pisi özünü gənclərə bənzədəndir. (Hədisi-şərif)

Albaniya Osmanlı İmperiyasından müstəqilliyini elan etmişdir (1912). Bağdad şəhəri Osmanlı dövlətinin idarəsinə keçdi (1534).