Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 22 Сентябрь 1438    Хызыр: 153
9 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1444

5
ОКТЯБРЬ
2022
Шаршемби

Жылдын 278. күнү, Калган Күн : 87
10. Ай, 31 Күн, 40. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Өлүмдү акыйкат тааныган адамга дүнүйөнүн кыйынчылыктары жеңил болот. Кабул-Ахбар (рахметуллахи таала алейх)

Эл аралык Мугалимдер күнү.