Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 21 Июль 1437    Хызыр: 90
24 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1442

3
АВГУСТ
2021
Шейшемби

Жылдын 215. күнү, Калган Күн : 150
8. Ай, 31 Күн, 31. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Камил болгон (жетик) адам – макталганда да, жамандалганда да абалы өзгөрбөгөн адам. Абдуллах бин Масуд (Рахметуллахи алейх)

Германдыктар Францияга согуш жариялады. (1914-ж.)