Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 03 Сентябрь 1437    Хызыр: 134
9 САФАР 1443

16
СЕНТЯБРЬ
2021
Бейшемби

Жылдын 259. күнү, Калган Күн : 106
9. Ай, 30 Күн, 37. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Нанды сыйлагыла! Дүнүйө - сыноо мекени. Мында дос-душман баары аралаш, баарына мээримдүүлүк кылынган. Акыретте болсо бир гана досторго мээримдүүлүк болот. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)

Бүгүн Эл аралык Озон Катмарын Коргоо күнү.