Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 12 Tetor 1437    Hızır: 173
19 REBIUL EVVEL 1443

25
TETOR
2021
E Hënë

Dita 298. e vitit, Ditët e Mbetura : 67
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kam shumë frikë se ummeti im do të mësohet me dy vese të këqija. Këto janë, ti bindesh nefsit dhe të harrosh vdekjen e të vraposh pas kësaj bote. Hadithi sherif