Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 21 Korrik 1437    Hızır: 90
24 DHIL HIXHE 1442

3
GUSHT
2021
E Martë

Dita 215. e vitit, Ditët e Mbetura : 150
Muaji 8., 31 Ditë, Java 31.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Në kohët e mëparshme njerëzi bënin të mira por nuk tregonin. Pastaj filluan të bënin të mira dhe t'i tregonin. Ndërsa tani nuk bëjnë por vetëm tregojnë. Omer Bin Haris (Rrahmetullahi alejh)