Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 21 Юли 1437    Хъзър: 90
24 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1442

3
АВГУСТ
2021
Вторник

215 ден от началото на годината, Оставащи дни : 150
8. Месец, 31 Ден, 31. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Нефсът (егото) е склад за зло. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)