Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 22 Септември 1438    Хъзър: 153
9 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1444

5
ОКТОМВРИ
2022
Сряда

278 ден от началото на годината, Оставащи дни : 87
10. Месец, 31 Ден, 40. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-ценният ибадет е разпространяването на религията на Аллаху теаля сред Неговите раби. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)