Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 25 Април 1437    Хъзър: 3
26 РАМАЗАН 1442

8
МАЙ
2021
Събота

44 езика Имсакие(месечен календар)
128 ден от началото на годината, Оставащи дни : 237
5. Месец, 31 Ден, 18. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Който прекарва нощта Кадир, вярвайки и очаквайки севаб (награда), Аллаху теаля ще опрости всичките му минали грехове. (Хадис-и шериф)