Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 07 Май 1438    Хъзър: 15
19 ШЕВВАЛ 1443

20
МАЙ
2022
Джума Петък

140 ден от началото на годината, Оставащи дни : 225
5. Месец, 31 Ден, 20. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Благоприличието е над зикира по важност. Никой не би могъл да постигне доволството на Аллаху теаля без да съблюдава едеба. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)