Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 12 Тешрин-и еввел 1437    Хъзър: 173
19 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1443

25
ОКТОМВРИ
2021
Понеделник

298 ден от началото на годината, Оставащи дни : 67
10. Месец, 31 Ден, 43. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Вярващ, който се страхува от Аллаху теаля, никога не може да се весели. Лицето му постоянно ще е тъжно. Мухаммед бин Сука (рахметуллахи алейх)