Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 08 Септември 1439    Хъзър: 139
6 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1445

21
СЕПТЕМВРИ
2023
Четвъртък

264 ден от началото на годината, Оставащи дни : 101
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Красивият ахляк прикрива лошото потекло. Имам Мухаммед Шейбани (рахметуллахи алейх)