Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 14 Канун-и сани 1438    Касъм: 81
5 РЕДЖЕБ 1444

27
ЯНУАРИ
2023
Джума Петък

44 езика Имсакие(месечен календар)
27 ден от началото на годината, Оставащи дни : 338
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

Учените са наследниците на пейгамберите. Хадис-и шериф