İkindi nemâzının vakti (Asr-ı evvel, Asr-ı Sânî)

İkindi nemâzının vakti (Asr-ı evvel, Asr-ı Sânî)

Öğle vakti bitince başlıyarak, güneşin arka kenârının, râsıdın bulunduğu mahallin zâhirî üfuk hattından batdığı görülünceye kadar ise de, güneş sarardıkdan sonra ya’nî alt [ön] kenârı zâhirî üfuk hattına bir mızrak boyu yaklaşıncaya kadar gecikdirmek harâmdır. Bu vakt, üç kerâhet vaktinin üçüncüsüdür. Şimdi, Türkiyede, takvîmlerde, ikindi vaktleri, asr-ı evvele göre yazılıdır. Bu vaktlerden, kışın 36, yazın 72 dakîka sonra kılınca, İmâm-ı a’zama da uyulmuş olur. Arz derecesi 40 ile 42 arasında olan mahallerde, 22 Aralıkdan itibaren her ay için 6 dakîka, yaza doğru 22 Hazirana kadar 36 ya ilâve, kışa doğru 22 Hazirandan itibaren 72 den tarh edince, bu aydaki, iki asr vakti arasındaki zemân farkı olur.

İkindi nemâzı vaktindeki güneş irtifâ’ını bulmak için, (İrtifâ’-gölge uzunluğu) cedveli kullanılır. Bu cedveli, 1924 (Takvîm-i sâl) sonunda görerek, www.turktakvim.com adresimizin “Bilgiler” kısmına da koyduk. Her Arz Derecesi İçin, İkindi Nemâzı Vaktinin İrtifa'ları Cedveli ‘ne tıklandığında da aynı cedveli görebiliriz. Meselâ, 13 Ağustosda, İstanbulda, güneşin gâye irtifâ’ı 64 derece olduğundan, bir metre, dik çubuğun gölgesinin en kısa uzunluğu, cedvelde, 0,49 m. bulunur. Asr-ı evvelde, gölge 1,49 m. ve güneşin irtifâ’ı cedvelde 34 derece olur.

TÜRKİYE TAKVİMİ
VAKİT HESÂBLAMA HEY’ETİ BAŞKANLIĞI
E-posta adresimiz: bilgi@turktakvim.com