Întrebarea 1: De ce sunt diferite calendarele și orarele pentru luna Ramazan (imsakiye)? De ce nu sunt toate la fel?

            RĂSPUNS

            Înaintea anului 1983 timpii de rugăciune erau la fel în toate calendarele, dar în anul 1983 au fost schimbate din oficiu timpurile de rugăciune și cele de deschidere și închidere a postului.Orice calendar ar fi consultat din anul 1982 sau din anii anteriori va observa timpul corect de imsak (zori) și timpul de rugăciune, dar calculul, metodele și normele corecte  al timpurilor de rugăciune au fost abandonate pentru prima dată în 1983.

            Cauzele diferențelor dintre cele două calendare sunt două:

            Prima:

            Timpul temkin, care trebuie inclus în calculul timpului, din motive științifice și astronomice, a fost în totalitate eliminat sau utilizat prin scurtarea timpului pentru unele rugăciuni.

            Al doilea:

            La calculele timpului imsak, altitudinea, care este gradul de înălțime a soarelui sub linia orizontului a fost adus de la -19° la -18°, ceea ce face ca soarele să se apropie de orizont.

            ALTITUDINEA SOARELUI LA TIMPUL IMSAK

            Următoarele explicații re referă la locuri din Turcia unde toate timpurile au loc în toate zilele anului.

            Nimeni nu a schimbat timpul temkin în Turcia, nici învățații, nici veli, șeyh-ul islam și muftii, inclusiv în anul 1982 și toți musulmanii, de-a lungul secolelor, și-au împlinit rugăciunile și și-au început posturile la aceste momente șer'i. Nici acum, nici un musulman nu ar trebui să se îndepărteze de acest consens al musulmanilor.

            Ar trebui urmate timpurile de rugăciune și de post aprobate de savanții islamici și de experții musulmani, în astronomie.

            Pentru aceste timpuri aprobate se declară în Takvim-i Ziya, din anul 1962: " Acest calendar a fost tipărit după examinarea efectuată de către Consiliul de consultare și certificare acordat sub autoritatea Biroului Conducerii Afacerilor Religioase".

            Trebuie să învățăm și să respectăm timpurile de rugăciune și de post corecte din calendarele ce le-au preluat din calendarul Ilmiyye sâlnâmesi,  pregătit în anul 1916(1334 hijri), de Mașihat-i Islamiyye, cel mai înalt consiliu al savanților otomani și din cartea Turkiyeye Mahsus Evkat-ı Şer'iyye, cartea numărul 14, publicată de Observatorul astronomic al Universității din Istanbul, în anul 1958.

            De-a lungul secolelor până în anul 1982, inclusiv, toți învățații islamici au adoptat altitudinea pentru fejr, de -19°, respingând alte valori ca fiind incorecte, dar unele calendare, precum cele din 1983 au început să nu mai folosească valoarea altitudinii pentru fejr, unanim acceptată de învățații islamici și experții astronomici musulmani, de - 19°, când albul numit fejr sadîk este văzut la unul din punctele de pe linia orizontului aparent (ufk-i zahiri), în est, ci au acceptat momentul când albul este răspândit peste orizont și soarele se află la o altitudine de -18° în zori, așa cum procedează europenii. Ca urmare a acestui fapt, prin luarea altitudinii soarelui la -18° și eliminând timpul temkin, au apărut diferențe în timpul imsak, de 15-20 de minute, în locuri precum Turcia, unde latitudinea este de 36-42 de grade. Acest lucru înseamnă că în Turcia timpul de post începe cu 15-20 de minute mia târziu decât ora corectă. Musulmanii care își încep postul conform acestor calendare continuă să mănânce masa de sahur până la 15- 20 de minute după timpul de închidere a postului, indicat de învățații islamici. Deoarece posturile efectuate urmând aceste timpuri, sunt fasid, ele trebuie recuperate.

            Savantul astronomic musulman, Ahmed Ziya Beg (decedat în 1355 hijri) a scris despre imsak, în lucrarea sa Rub-i Dâirenin Suret-i Isti'mali: "Europenii definesc timpul zorilor ca momentul când albul se răspândește complet pe linia orizontului. Din acest motiv ei calculează altitudinea soarelui ca -18°. Dar noi știm că imsak este momentul primei reperări de albeață la orizont, nu momentul în care se răspândește în jurul acestuia. De aceea se va calcula altitudinea ca  -19° deoarece oamenii de știință musulmani au declarat timpul de imsak ca fiind TIMPUL PRIMEI REPERĂRI A ALBEȚEI LA ORIZONT.

            Cu alte cuvinte atunci când Soarele se apropie 19° de linia orizontului aparent, începe timpul pentru imsak. Fatwa este astfel. Cei care nu sunt mujtehid,nu au dreptul de a modifica acest fatwa. Actele de adorare ce nu sunt în conformitate cu această fatwa nu sunt sahih.

            De-a lungul secolelor savanții islamici au adoptat altitudinea de fejr ca -19°, respingând orice alte valori ca valori incorecte. Potrivit europenilor, fejr (zorii) reprezintă răspândirea luminii albe, iar altitudinea Soarelui  este de -18°, în zori. Musulmanii trebuie să urmeze în chestiunile religioase învățații islamici și nu creștinii sau persoanele ce nu au nici un mezheb.

            În calendarele și site-urile care indică greșit timpurile, unghiul Soarelui a fost schimbat de la -19° la -18°, așa cum s-a explicat mai sus, fără nici o dovadă și Soarele a foat apropiat de linia orizontului în calculele timpului temkin, cât și în calculele timpului imsak.

            Ca o chestiune de fapt, cu documentul de la Observatorul astronomic al Universității din Istanbul, datat 08.07.1992 și cu numărul 1354, este documentat că gradele Soarelui sub orizont și timpurile temkin în timpul imsak și al rugăciunii de noapte, au fost aplicate de 1400 de ani, cu alte cuvinte  este -17 ° pentru rugăciunea de noapte și -19° pentru imsak și în privința timpului temkin se declară: "Conform calculelor, acest timp în plus (temkin)este de 8-10 minute pentru anumite locații ale observatorului în date diferite. Din acest motiv a fost o tradiție să se considere timpul temkin, în general 10 minute și să se scadă acest timp de la timpurile înainte de rugăciunea de amiază și să se adauge la timpurile de după rugăciunea de amiază."

Pe prima și ultima pagină a calendarului de buzunar Takvim-i Ziya pentru anul 1926 (1344 hijri lunar și 1305 hijri solar) pregătit de Ahmed Ziya Beg, se precizează: "Acest calendar a fost tipărit după examinarea efectuată de către Consiliul de consultare și certificat de autoritatea Biroului Conducerii Afacerilor Religioase." Timpurile de rugăciune aprobate de un Consiliu compus din eminenți savanți islamici sprijiniți tehnic de către un astronom expert, nu ar trebui modificat. Elmalılı Hamdi Yazir  a furnizat unele detalii cu privire la acest subiect în cel de-al 22-lea număr al publicației Sebil-ur-Reșad.

            Întrebarea 2: Știm că pentru a fi acceptate actele de adorare trebuie efectuate la timpul lor.Cum ar trebui să procedăm în cazul calendarelor și imsakiye diferite?       

            RĂSPUNS:

            Ar trebui, cu siguranță, să ne împlinim rugăciunile și posturile respectând timpurile corecte deoarece rugăciunile împlinite înainte de timpul specific nu sunt sahih și împlinirea lor astfel este un păcat grav. Ca o chestiune de fapt, Ibni Nujeym Zeynul Abdin declară în cartea  Kebair ve Segair, (Împlinirea rugăciunilor obligatorii [la timpurile greșite indicate de calendar] înainte de timpul lor și după trecerea timpului lor este un păcat grav.)

            Savanții islamici astronomi ale căror nume și lucrări umplu volume întregi de cărți, au confirmat informațiile narate de savanții islamici prin Coran și hadisuri de nenumărate numere de observații adecvate semnelor legate de timpurile de rugăciune în globul ceresc și le-au lăsat ca o moștenire și o dovadă de încredere pentru noi. Ei au scris, de asemenea, metodele de calcul și regulile de determinare a timpurilor de rugăciune și post. Aceste reguli și metode au fost utilizate  în mod tradițional de-a lungul secolelor. Și nu au lăsat nici un motiv de întrebare sau de îndoială. În calendarele și site-urile care indică timpurile corecte,  timpurile de rugăciune și post sunt calculate prin aceste metode și după aceste norme și publicate.

            În cazul în care timpurile de rugăciune și de post sunt diferite, există o normă relatată de savanții islamici cum că trebuie să ne împlinim actele de adorare la timpurile indicate. Timpul corect este unul singur. Măsurile corectitudinii sunt metodele  și normele declarate de savanții islamici. Este un fapt științific că dacă se va calcula timpul conform acestor metode și norme se va ajunge la același rezultat. Este un fapt clar că dacă aceste metode și norme sunt respectate întocmai, fără nici o abatere sau comentariu,  aplicațiile vor fi corecte și dacă se relatează anumite informații corecte, dar cărora li se vor adăuga lucruri, comentarii nepotrivite, idei personale ori opinii, cu siguranță rezultatele vor fi eronate.

            Pentru ca rugăciunea să fie sahih, este obligatoriu să împlinești rugăciunea la timp și să cunoști acest lucru, fără a avea o îndoială cu privire la timp. Există o regulă de fîkh scrisă în pagina 342 a ediției tipărite în 1307, hijri a cărții Redd-ul-muhtar, a lui Ibni Abidin, în pagina 40 a volumului 2 a traducerii acesteia de către Ahmed Davudoğlu și în cartea Feth-ul-kadir, (Este obligatoriu să se împlinească rugăciunea după ce intră timpul ei și să se știe că s-a împlinit la timp, pentru ca aceasta să fie sahih. Dacă împlinește rugăciunea având îndoieli în privința timpului și după efectuare realizează că o împlinise la timp, rugăciunea nu va fi sahih.) În timp ce Ibni Abidin declară astfel, menționează, (În cărțile Nur-ul-izah și altele se declară la fel. Se spune același lucru în cartea El-Eșbah, în cadrul capitolului despre intenție.) În plus tot astfel este declarat și în cărțile El-Envar, a școlii Șafii și în comentariul școlii Maliki al El-Mukaddemetul-izziyye și în cartea Mizan-ul-kubra.

                        Toate timpurile de rugăciune publicate pe site-urile noastre de pe internet și în calendarele Turkiye, pe care le publicăm în diferite limbi sunt timpurile pentru cele patru mezheb-uri adevărate.

                        a.Între orientarea Hanefi și celelalte trei orientări drepte sunt diferențe doar în ceea ce privește timpurile rugăciunilor de după-amiază și noapte. Această diferență provine de la ijtihadul imamului a'zam "rahmetullahi aleyh". Imam-i A'zam "rahmetullahi aleyh" a făcut ijtihad ca aceste rugăciuni să fie împlinite în cea de-a doua parte a timpului lor, la Asr-i sani și 'Ișa-sani. Rugăciunea de amiază (zuhr) va continua până la asr-i evvel, adică până când umbra         oricărui lucru este  cât lungimea acelui lucru, sau până la asr-i sani, când umbra oricărui lucru este de două ori cât lungimea acelui lu-cru.Prima variantă este conformă celor doi imami și imamilor            celorlalte trei orientări, iar cea de-a doua varianță este conformă imamului A'zam. Deoarece toate timpurile publicate de noi sunt conforme primului ijtihad ele vor include timpurile pentru toate cele patru orientări religioase.

                        b.Timpul rugăciunii de noapte, conform celor doi imami, începe 'Ișa-evvel, când roșeața de pe linia orizontului aparent, în vest, a dispărut. Conform lui Imam-i A'zam "rahmetullahi aleyh" începe cu 'Ișa-i sani, care este după ce albeața dispare de pe linia orizontului aparent.

                        c.Din nou, din moment ce Imameyn, imamii orientării Hanefi au comunicat aceeași oră pentru rugăciunile de după-amiază și noapte, ca și imamii celorlalte orientări și din moment ce am calculat timpurile conform acestor doi imami, în toate calculele noastre, am oferit timpurile adecvate tuturor celor patru mezheburi.

                        d.Cu alte cuvinte, toate timpurile de rugăciune, fie pe site-ul nostru, fie în calendarele Turkiye,  calculate de Direcția de Calcul a Timpului, sunt timpurile de rugăciune pentru toate cele patru mezheburi. Toți cei ce urmează orientările Șafii, Maliki și Hanbeli ar trebui să utilizeze aceste timpuri de rugăciune.

            Dacă sursele celor ce publică aceste calendare și site-uri, care publică diferite timpuri de rugăciune și imsak sunt cărțile savanților ehli sunnet și experții astronomici islamici, atunci nu este nici o problemă, căci timpurile acestora se vor potrivi cu ale noastre. Dar dacă timpurile nu se potrivesc  și dacă există diferențe între ele, se înțelege că doar o variantă este corectă. Noi afirmăm insistent că timpurile publicate de noi sunt corecte, făcând trimitere la nume și chiar numere de pagini și ediții ale lucrărilor savanților islamici și ale experților islamici în astronomie. Nu am aplicat aceste timpuri conform ideilor proprii, opiniilor sau comentariilor noastre, ci conform calculelor relatate și comunicate de învățații ehli sunnet și cărțile oamenilor de știință astronomi, musulmani, aplicate de peste 1400 de ani, fără a aduce vreo modificare în metodele și normele lor. Atunci când declarațiile acestor savanți vor fi întocmai respectate, diferențele vor fi eliminate și unanimitatea în dreptate va fi dovedită.

            Întrebarea 3: Pot fi timpurile schimbate având în vedere dificultățile și nevoile oamenilor?

            RĂSPUNS:

            În unele calendare se spune, (Cu scopul de a elimina dificultățile întâmpinate în regiune și pentru a facilita oamenilor împlinirea actelor de adorare, am hotărât exercitarea puterii de decizie, prin eliminarea adevăratului timp de 'ișa și imsak, o aplicație ce nu a mai fost comunicată în nici o carte a savanților islamici și a experților islamici în astronomie, dar inventată de ei înșiși în numele facilitării, care face ca rugăciunile și posturile oamenilor să devină nule.

            Actele de adorare nu pot fi adaptate la tradiții, obiceiuri. Ele nu pot fi modificate  după obiceiuri. Obiceiurile trebuie modificate conform Islamului, iar acest lucru este ușor.

            Așa cum nu se poate afirma despre lucrurile haram că sunt helal dacă sunt împlinite cu bune intenții, tot astfel nu se pot elimina adevăratele timpuri ale rugăciunii de noapte și al postului, spunând "...luând în considerare dificultățile și nevoile lucrătorilor, studenților, funcționarilor publici, ale artizanilor, etc..." cu intenția de a ajuta și de a le facilita împlinirea actelor de adorare.

            Validitatea sau invaliditatea actelor de adorare este legată de îndeplinirea sau nu a condițiilor. Este o condiție și o obligație să respecți timpul corect în ambele cazuri, rugăciune și post.De asemenea este certificat prin Nass (versete din Coran și hadisuri). Împlinirea rugăciunilor înainte sau după trecerea timpului lor este haram. Astfe de acte de adorare efectuate înainte sau după timpul lor devin fasid (nul). 

            Deși la rubrica "Explicații" de la începutul unor calendare publicate în Europa, Statele Unite ale Americii, etc se spune, "Atotputernicul Allahu teala spune: "Fără îndoială rugăciunea a fost orânduită pentru dreptcredincioși la timpuri hotărâte", (sura Nisa: 103)" și se afirmă bazându-se pe surse din Nass că, "Din acest motiv nu este permis să se împlinească rugăciunea înainte de timpul ei și nici după ce trece timpul", totuși aplicațiile lor sunt contrare normelor comunicate de Nass (versete și hadisuri). Având în vedere că cea mai importantă condiție a rugăciunii și postului, timpul, este eliminată în urma modificărilor efectuate, acestea nu vor fi sahih.

            Se afirmă în explicațiile cărții Durer-ul-hukkam, " Regulile bazate pe tradiție și obiceiuri pot fi modificate prin modificarea timpului. Regulile bazate pe versete și hadisuri, pe  dovezi, nu se vor modifica." În același sens, se precizează în capitolul 39 al cărții Mejelle și în adnotările acesteia, "Regulile se schimbă în timp. Normele bazate pe  obiceiuir și tradiții se vor modifica. Regulile ce se bazează pe versete și hadisuri nu se vor modifica în timp." Timpurile de rugăciune sunt certe prin Nass. Deci nu se vor schimba în timp.

            Oamenii care afirmă că în religie nu există dificultate, ci există facilitate, renunță la o mulțime de obligații. Forma adevărată a acestei zicale este, " Îndeplinirea poruncilor lui Allahu teala este ușoară, El nu a poruncit nimic dificil". În caz contrar, aceasta nu înseamnă că Allahu teala iartă lucrurile care sunt dificile pentru sinele omului și că oamenii ar trebui să facă doar ceea ce este ușor pentru sine. Aceasta nu înseamnă că putem să afimrăm, "Allahu teala este milostiv, va accepta tot".

            În cazul în care timpul vine, în probleme cum ar fi că rugăciunea de noapte este târziu și timpul de imsak devreme, normele comunicate de savanții islamici nu sunt pentru schimbarea  actelor de adorare în funcție de dorința oamenilor, ci de a se folosi de facilitățile existente în religie. Acesta este sensul de a spune că nu există dificultate în religie. Cu alte cuvinte înseamnă că Allahu teala a poruncit ușurința. În caz contrar, ar însemna să se afirme ca fiecare să facă ceea ce îi place, și să nu împlinească ceea ce este greu pentru sinele său.

            Dificultățile întâmpinate de oameni în timpul împlinirii actelor de adorare vor crește gloria și slava actelor de adorare. În astfel de situații, precum somnul, lucrul, relaxarea și nevoile casnice pot fi puse în ordine pe ore. În această ordine, timpurile de rugăciune trebuie să fie baza. Acest lucru  este și foarte facil și foarte valoros, după cum vom arăta în continuare. Musulmanii sunt responsabili de împlinirea actelor de adorare, conform comunicărilor savanților islamici.

            Cei ce urmează ahkam-i islamiyye (regulile islamice) sunt precum niște bijutieri, ce lucrează cu diamante frumoase și pietre prețioase. Efortul acestora este mic, dar câștigurile sunt foarte mari.Uneori munca lor de o oră produce câștigul a sute de mii de ani de muncă. Motivul acesteia este că faptele împlinite în conformitate cu regulile islamice sunt acceptate și agreate de Allahu teala și atrag  mulțumirea Sa.

            CALENDARUL TURKIYE

            BIROUL COMISIEI DE CALCUL A TIMPULUI

            Adresa de e-mail: info@turktakvim.com