PRECAUȚII CU PRIVIRE LA TIMPUL CORECT DE IMSAK

            În timpurile de rugăciune și de post pregătite de Calendarul Turkiye și publicate, de asemenea, pe siteuri, timpul temkin și unghiul de altitudine a soarelui de la orizontul aparent privind timpul de rugăciune, nu au fost modificate, iar timpurile de rugăciune și post au fost setate corect. În toate cele patru mezheburi timpul imsak începe la sfârșitul nopții aparente. Ceea ce înseamnă că începe când lumina albă, numită fejr-i sadîk, apare la un punct pe orizontul aparent, în est. Tot la aceeași oră începe și postul. Adică, începe atunci când limita superioară a Soarelui se apropie la 19° de linia orizontului aparent.

            Ahmed Ziya Beg, un expert islamic în astronomie declară în cartea sa, "Rub-i daire", "Europenii calculează la începutul  fajr-i sadîk ca fiind momentul când lumina albă s-a răspândit pe toată linia orizontului.De aceea în calculele lor ei utilizează altitudinea Soarelui de -18°. Noi însă, calculăm din momentul când se ivește prima albeață pe linia orizontului. De aceea vom găsi înălțimea Soarelui de -19°. Deoarece savanții islamici au comunicat cî începutul timpuui imsak este atunci CÂND LUMINA ALBĂ APARE PRIMA DATĂ PE LINIA ORIZONTULUI și nu când aceasta s-a răspândit pe toată linia orizontului.

            În cartea Muhtasar ilm-i hey'et, publicată de Ministerul Educației, în anul 1898 (1316 hijri) se spune, " Timpul imsak este calculat la  -19° și găsit prin extragerea timpului temkin din timpul fejr". Întotdeauna se vor folosi 10 minute ca temkin.

            În cartea, intitulată Hey'et-i Felekiyye, scrisă de Mustafa Hilmi Efendi, un profesor în astronomie și în cursul navelor, la Școala Navală și imprimată de Ministerul Educației, a fost folosit un timp de temkin de 10 minute și o altitudine a Soarelui de  -19° pentru determinarea tuturor timpurilor de rugăciune.

            În cartea lui Kedusi, "Rub-i Daire"se spune, "Fejr începe când partea superioară a Soarelui ajunge la 19° față de linia orizontului aparent".

            Ibni Yunus (miladi 1009) s-a bazat în calculul timpului imsak pe altitudinea de 19° și a pregătit tabelele sale în conformitate cu aceasta.

            Ibni Șatir, ce a trăit în secolul XIV a luat în calcul înălțimea Soarelui sub orizont ca 19° și Al-Halili, contemporanul său a calculat de asemenea tabelele sale conform acestor date. În pregătirea tabelelor pentru timpurile de rugăciune, din Imperiul Otoman, au fost folosite valorile altitudinii Soarelui sub orizont ale lui Ibni Șatir.

            Gazi Ahmet Muhtar Pașa scrie în lucrările sale, Islah-ut-takvim și Riyaz-ul-muhtar, că experții în astronomie sunt de acord asupra faptului că atunci când Soarele este la -17° sub orizont este timpul pentru rugăciunea de noapte și când este la -19° sub orizont este timpul pentru imsak.

            Deci, de-a lungul secolelor învățații islamici au convenit că la timpul imsak, Soarele se află la -19° sub linia orizontului și toate celelalte valori sunt incorecte. Aceasta este fatwa. Cei ce nu sunt mujtehid nu au nici un drept să modifice această fatwa. Actele de adorare ce nu sunt împlinite în conformitate cu această fatwa nu sunt sahih. Musulmanii trebuie să urmeze învățații islamici în împlinirea actelor de adorare și nu creștinii și persoanele ce nu aparțin nici unui mezheb.

            De fapt, a fost informat și confirmat de documentul emis de Observatorul Astronomic al Universității Bogazici, cu nmărul 1354 din data 08.07.1992 că poziția Soarelui sub orizont a fost folosită de 1400 de ani pentru a determina timpul imsak și timpul pentru rugăciunea de noapte, adică pentru rugăciunea de noapte valoarea este de  -17° și pentru imsak valoarea este de  -19°. De asemenea, în legătură cu perioada temkin se afirmă,

            "Perioada numită temkin este suma razei aparente a Soarelui, a unghiului orizontal ce depinde de altitudinea locației, a sumei refracțiilor la orizont și duratade timp pentru paralaxaorizontală a Soarelui.

            Conform calculelor această sumă de temkin se schimbă de la 8 pânăla 10 minute pentru o anumită locație, pentru date diferite ale anului. Din acest motiv a devenit o tradiție să fie acceptat ca 10 minute, în general și acest timp va fi scăzut din timpul ce precede timpul rugăciunii de amiază și se adaugă timpului de după rugăciunea de amiază".

Dr. Muhammed Ilyas furnizează informații valoroase despre fejr și creionează scheme pentru zorii islamici, fejr și șafak, în cartea sa " A modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times, Qibla". Următoarea sa afirmație vine în ajutorul  chestiunii noastre: " La început și eu, urmându-l pe Bagvi, am folosit grade mici în calculul zorilor fejr și șafak. Însă mai târziu, după cercetări și noi informații achiziționate am realizat că este greșit. Marele astronom malaezian, Șeyh Tahir utilizează  -20° pentru fejr și  -18° pentru șafak.  Oferirea chiar și a celui mai mic timp care poate anula postul este o chestiune controversată.  Trebuie să fim foarte atenți. Este bine să se folosească timpul temkin de 10 minute, înainte de începerea postului".  

            În continuare vom prezenta câteva din documentele, împreună cu sursele lor, eliberate de Comitetul Superior al Cultelor, până în anul 1983, de la înființarea sa cu privire la necesitatatea utilizării altitudinii de -19°. În continuare vom prezenta link-urile celor care se afla în continuare pe site-ul Comitetului Superior al Cultelor.

            În prima și ultima pagină a Takvim-i Ziya, care a fost elaborat în comun de către experții în astronomie și Comitetul Superior al Cultelor și publicat în 1926 este scris: " Acest calendar a fost examinat cu atenție de către Comitetul Superior al Afacerilor Religioase și a fost publicat cu ratificarea Departamentului Cultelor".  Elmalılı Hamdı Yazır oferă detalii cu privire la faptul că nu trebuie să modificăm timpurile de rugăciune aprobate de o comisie formată din învățați valoroși și experți în astronomie, în cel de-al 22-lea număr al publicației Sebil-urreșad.

            Din răspunsul dat de Comitetul Superior al Afacerilor Religioase unui articol apărut într-un ziar, despre faptul că timpurile de rugăciune prezentate sunt greșite, "...Cât despre imsak; În articolul dumneavoastră afirmați că englezii, americanii sau francezi acceptă acest timp atunci când soarele se află -18° sub linia orizontului. Oare ce acte de adorare au aceste națiuni, toate creștine, la ora imsak, care să necesite acceptarea ca esențială a acestei valori. Chiar dacă au făcut acest lucru, de ce să urmeze străini în această privință, când regulile islamice pentru timpul menționat au fost stabilite de experți astronomici musulmani? Timpul imsak este momentul când începe răsăritul zorilor, (adică atunci când albeața se observă pentru prima dată ca un punct pe linia orizontului aparent, în est). Toți astronomii anteriori au acceptat acest moment ca fiind momentul când soarele ajunge la  -19° sub orizont. Acest lucru înseamnă că timpul acceptat de astronomii islamici nu este  -18°, ci     -19°. Timpurile de rugăciune trebuie calculate conform acestei valori, iar calculele din calendarul nostru se bazează pe această valoare. Calculați sau cereți altcuiva să calculeze în funcție de această valoare și veți observa că timpurile din calendar vor fi corecte." După care au calculat timpul imsak și perioada temkin prin formule trigonometrice și logaritmi și le-au trimis autorului articolului.  Timpurile imsak publicate în Calendarul Turkiye și pe site-urile noastre au fost calculate exact ca în acest caz, folosind valoarea de -19° sub orizont și utilizând perioada temkin.

            Nimeni nu a schimbat timpii pentru temkin și nici altitudinea Soarelui sub linia orizontului, până în anul 1983. Toți învățații, velii, șeyh-ul-islam, muftii și toți musulmanii și-au împlinit rugăciunile și și-au început posturile la timpurile lor aparente. Nici acum nu ar trebui ca musulmanii să se îndepărteze de acest acord comun.

            Într-un răspuns oferit unei întrebări de către Președenția Biroului de Afaceri Religioase, datat 13.08.2010 se spune:

            Timpurile de rugăciune, în special unghiul de apropiere al Soarelui de orizont în determinarea rugăciunii de noapte și a momentului imsak au fost mereu un subiect pentru astronomi. Din timpul califului Me'mun 198 hijri, 813 miladi, timpurile de imsak și 'ișa au fost determinate ca 19° pentru imsak și 17° pentru 'ișa.

            Într-un comunicat de presă al Comitetului Superior al Afacerilor Religioase, din data de 17.07.2013 publicat pe site-ul, http://diyanet.gov.tr/tr/icerik/basin-aciklamasi/8204?getEnglish=8204  se spune : "La ordinul președintelui Cultelor Ahmed Hamdi Akseki o comisie condusă de Prof. Fatin Gökmen şi compusa din Kamil Miras, Ömer Nasuhi Bilmen, muftiul İstanbulului, İsmail Habib Erzen, muftiu Eyup şi Muvakkıt Yusuf Ziya Gökçe au hotărât să ia ca baza în calculele pentru determinarea timpului imsak valoarea de 19°, în 1949".

            Din nou, pe același site web; http://www.adanamuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr=13576

            "Pe de alta parte Prof. Fatin Gökmen, unul dintre cei mai importanți experți pe această temă, a declarat: "...ca rezultat al mai multor observații formulate din locuri diferite și pe perioade lungi de timp, au stabilit că are loc dispariția șafak-i ahmar (roșeața soarelui) când Soarele este la 17 grade sub linia orizontului și ora imsak apare odată cu dispariția șafak-i abyaz, atunci când Soarele este la 19 grade sub linia orizontului. Observatorii din generațiile ulterioare au determinat, de asemenea  și au convenit aupra valorilor de 17 respectiv 19 grade." (Prof. Fatin Gokmen, Sebilurreșad, vol.III, no 61).

            Din nou de pe același site web: http://www.adanamuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr=13576

            "...cu scopul de a acționa mai precaut, unele țări islamice și comunități musulmane iau ca bază valoarea de 19° a soarelui sub linia orizontului și astfel ora imsak survine mai devreme. De fapt în Mejid-i Haram și Mesjid-i Nebi, cele două locuri sfinte ale musulmanilor se procedează tot astfel."

            Într-o întâlnire a oficialilor Autorității Afacerilor Religioase și reprezentanți ai calendarului, ce a avut loc sub președinția Biroului de Afaceri Religioase a fost semnat un memorandum de către toți cei prezenți, inclusiv directorul secțiunii pentru calendare și autoritatea de specialitate a președinției, Arif Çoklu. Memorandumul arăta că toți au fost de acord cu utilizarea valorii de 19 grade în calcularea orei imsak și o durată de 10 minute pentru temkin, în Turcia.

            Rezultatul care reiese în urma acestor dovezi și chiar a mai multora este:

            Timpurile de imsak calculate fără temkin și cu o valoare  -18° a Soarelui sub linia orizontului, sunt greșite.

            Calculul prin luarea altitudinii soarelui la -18° și eliminând timpul temkin, a făcut să apară diferențe în timpul imsak, de 15-20 de minute, în locuri precum Turcia, unde latitudinea este de 36-42 de grade. Acest lucru înseamnă că în Turcia timpul de post începe cu 15-20 de minute mai târziu decât ora corectă. Posturile efectuate urmând aceste timpuri, sunt fasid, ele trebuie recuperate.

            Viziunile și afirmațiile celor care informează timpurile greșite de imsak și spun că "valoarea de 18 grade a fost aleasă pe un criteriu științific în locul valorii de 19 grade, în conformitate cu principul islamic al facilitării, în timp ce timpul temkin a fost eliminat înainte de imsak, în anul 1982", înseamnă să schimbi ceea ce au declarat învățații islamici.

            Deoarece cu această expresie subiectivă, " în conformitate cu principiul de a facilita" timpurile imsak devin de fapt nule și timpuri greșite sunt prezentate ca imsak, eliminând perioada temkin.

            Principiul de facilitate  nu înseamnă ca fiecare să facă ceea ce îi face plăcere, ce este ușor, ci înseamnă să împlinești facilitățile ce au fost indicate în religie. Acestea sunt explicate și transmise de învățații islamici în cărțile lor.

            Semnele pentru timpurile de rugăciune și timpul imsak sunt determinate prin Nass (versete și hadisuri). Oamenii de știință islamici au explicat aceste semne și astronomii islamici au calculat timpii pentru actele de adorare. Acestea au fost aplicate ani de-a rândul și nu au fost modificate, ca și cum ar fi fost săpate în marmură, până în anul 1983.

            În adnotările la Durer-ul Hukkam se spune, "Regulile nu se schimbă în funcție obiceiuri și tradiții, odată cu trecerea timpului. Regulilece se bazează pe Nass nu se schimbă cu trecerea timpului".

            Din același motiv, în articolul 39 al cărții Mejelle și în adnotarea sa se spune, " Regulile se pot schimba în funcție de tradiții și obiceiuri. Dar regulile care sunt înțelese prin Nass nu se schimbă în timp".

            Deci, posturile împlinite conform timpurilor greșite de imsak, care au fost schimbate după anul 1983 prin menționarea așa-numitului principiu al facilitării, devin nule deoarece nu au fost respectate adevăratele timpuri de imsak.

            Așa cum ne transmit învățații islamici în cărțile lor, este scris în Durr-i Yetka că, posturile și rugăciunile de seară ale celor care au amânat timpul imsak cu 3-4 minute și ale celor care s-a grăbit 3-4 minute la apus, devin nule.

            Aceste posturi ce au fost împlinite respectând timpurile nepotrivite de imsak, ce s-au dovedit false din acest punct, ar trebui cu siguranță recuperate.

 

            DIRECȚIA DE CALCUL A TIMPULUI

            CALENDARUL TURCIA 

            Adresa de mail: info@turktakvim.com