Şifâ için düâlar

(Şifâ âyetleri) şunlardır:

  1. Tevbe sûresi, ondördüncü âyetinin sonu,
  2. Yûnüs sûresi, elliyedinci âyetinin ortası,
  3. Nahl sûresi, altmışdokuzuncu âyetinin orta kısmı,
  4. İsrâ sûresi, seksenikinci âyetinin baş tarafı,
  5. Şü’ârâ sûresinin sekseninci âyeti,
  6. Fussilet sûresi, kırkdördüncü âyetinin orta yeridir.

Bunlar, safranlı su gibi, renkli bir sıvı ile bir çanağa yazılıp, yağmur suyunda eritilir. Zevceden mehr parasından hediyye isteyip, bu para ile bal alınır. Balı bu su ile karışdırıp içmelidir. Şifâ âyetlerini, abdestli olarak, bir kâğıda yazıp, bu kâğıdı, bir kapdaki suya koymak da olur.

Şifâ için,

  1. Yirmibeş kerre (Estagfirullah) denir. Sonuncusunda (ve etûbü ileyh)e kadar okunur.
  2. Sonra, onbir (İhlâs) ve
  3. Yedi kerre (Fâtiha-i şerîfe) ve
  4. Otuzüç kerre (Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed) okuyup, sevâbını Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-ı kirâmın “rıdvânullahi aleyhim ecma’în” ve Evliyânın “rahmetullahi aleyhim ecma’în” rûhlarına ve sonra büyük âlimlerin ismlerini söyleyip, bu büyüklerin rûhlarına hediyye edilir. Bu büyükler hurmetine şifâ vermesi için Allahü teâlâya düâ edilir. Hergün sabâh ve akşam böyle düâ edilir ve gerekli ilâc alınıp, perhîz yapılır.

Kasîde-i bürde, on kısmdır:

TÜRKİYE TAKVİMİ
VAKİT HESÂBLAMA HEY’ETİ BAŞKANLIĞI
E-posta adresimiz: bilgi@turktakvim.com