Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 07 Teşrîn-i Evvel 1433    Hızır: 168
30 Mәhәrrәm 1439

20
Oktyabr
2017
Cümә

İlin 293. Günü, Qalan gün : 72
10. Ay, 31 Gün, 42. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Şəhvətlər, bitməyən arzu və ehtiraslar, üstü örtülü əzablardır.  Davudi İsgəndəri (rahmətullahi aleyh)


Azərbaycan Respublikasında “Energetiklər Günü”. Azərbaycanda Beynəlxalq Kulinariya Günü.