Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 09 Kânûn-i Sânî 1434    Kasım: 76
16 Cәmazil-әvvәl 1440

22
Yanvar
2019
Çәrşәnbә axşamı

İlin 22. Günü, Qalan gün : 343
1. Ay, 31 Gün, 04. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige arxaya çekilir.

Atanın uşaqlarına elm, əxlaq və sənət öyrətməsi fərzdir. Muhamməd Bağdadi (rahmətullahi aleyh)

Hülakü xan Bağdadı mühasirəyə alıb (1258).