Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 05 Fevral 1433    Kasım: 103
2 Cәmazil-Axir 1439

18
Fevral
2018
Bazar

İlin 49. Günü, Qalan gün : 316
2. Ay, 28 Gün, 07. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Ey ümmətim və əshabəm! Sizlər sabahları qalxarkən bu duanı oxuyun: “Sübhanallahi və bihamdihi, sübhanallahil azım” (Hədisi-şərif)

Əmir Teymurun vəfatı 68 yaşında (1405).