Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 07 Teşrîn-i Evvel 1435    Hızır: 168
21 Sәfәr 1441

20
Oktyabr
2019
Bazar
deneme

İlin 293. Günü, Qalan gün : 72
10. Ay, 31 Gün, 42. Hafta
Günün Qısalması 4 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Şəhvətlər, bitməyən arzu və ehtiraslar, üstü örtülü əzablardır.  Davudi İsgəndəri (rahmətullahi aleyh)


Azərbaycan Respublikasında “Energetiklər Günü”. Azərbaycanda Beynəlxalq Kulinariya Günü.