Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 08 Sentyabr 1434    Hızır: 139
11 Mәhәrrәm 1440

21
Sentyabr
2018
Cümә

İlin 264. Günü, Qalan gün : 101
9. Ay, 30 Gün, 38. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Günahınız çox olub göylərə qədər çatsa, tövbə edincə Allahu təala tövbənizi qəbul edər. (Hədisi-şərif)


Əsrin neft müqaviləsi imzalanmışdır (1994). Sultan Süleyman Qanuni Vyananı mühasirəyə almışdır (1529).