Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 11 May 1440    Hızır: 19
16 Zil-kadә 1445

24
May
2024
Cümә

İlin 145. Günü, Qalan gün : 221
5. Ay, 31 Gün, 21. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Kim olduğun deyil, kiminlə olduğun mühümdür. Hüseyn Hilmi bin Said (rahmətullahi təala aleyh)

Səlcuqlar dövlətinin quruluşu (1040). İlk teleqram göndərilmişdir (1844).