Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 06 Kânûn-i Evvel 1434    Kasım: 42
12 Rәbi'ül-Axir 1440

19
Dekabr
2018
Çәrşәnbә

İlin 353. Günü, Qalan gün : 12
12. Ay, 31 Gün, 51. Hafta
Günün Qısalması 0 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Necə sevinclər vardır ki, sonları kədər, necə hüznlər vardır ki, sonları qurtuluşdur. Əbu Bəkiri Dükki (Rahmətullahi əleyh)


Iğdırda “Ermənilər türk millətindən üzr istəsinlər” adlı internet kampaniyası başlayıb (2008).