Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 20 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 26
18 Rәbi'ül-Axir 1442

3
Dekabr
2020
Cümә axşamı

İlin 338. Günü, Qalan gün : 28
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Meyit yaxınlarının özü üçün bağıraraq ağlamasından əzab duyar. (Hədisi-şərif)


Dünya Əlillər günü. Amerikadan ilk dəfə Avropaya kartof gətirilmişdir (1586).