Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 13 İyul 1433    Hızır: 82
3 Zil-kadә 1438

26
İyul
2017
Çәrşәnbә

İlin 207. Günü, Qalan gün : 158
7. Ay, 31 Gün, 30. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Allahu təala istədiyi quluna qiyamət gününün uzunluğunu bir fərz namazı vaxtı qədər qısa hiss etdirər. (Hədisi-şərif)


İsmayıl Şıxlının vəfatı (1995). - Yuqaslaviya (Makedoniya) zəlzələ 1100 ölü (1963).