Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 17 Fevral 1436    Kasım: 115
18 Rәcәb 1442

2
Mart
2021
Çәrşәnbә axşamı

İlin 61. Günü, Qalan gün : 304
3. Ay, 31 Gün, 09. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəl gəlib-keçmiş mömin qardaşlarımızı əfv et, qəlblərimizdə mömin qardaşlarımıza qarşı heç kin buraxma! (Həşr surəsi 10)

Əmir Sultan həzrətlərinin vəfatı (1430). “Yahoo” şirkəti təsis edilmişdir (1995).