Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 17 Prill 1433    Nëntor: 174
4 SHABAN 1438

30
PRILL
2017
E Djelë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 120. e vitit, Ditët e Mbetura : 245
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Dituria është si ushqimi. Gjithmonë kemi nevojë për të. Të mirat e saj i shërbejnë të gjithëve. Abduluehab Mutteki (Rrahmetullahi alejh)