Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 08 Janar 1436    Nëntor: 75
8 XHEMAZIJEL AHIR 1442

21
JANAR
2021
E Enjte

Dita 21. e vitit, Ditët e Mbetura : 344
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Për të arritur në çdo vend ka një rrugë. Rruga e Xhennetit është dituria. Hadithi sherif