Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 14 Nëntor 1437    Nëntor: 20
22 REBIUL AHIR 1443

27
NENTOR
2021
E Shtunë

Dita 331. e vitit, Ditët e Mbetura : 34
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Vendi që mban erë më të keqe në Xhehennem është vendi ku ndodhen ata që kanë bërë zina. Ata bin Mejsere El-Harasani (Rrahmetullahi alejh)