Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 13 Korrik 1433    Hızır: 82
3 DHIL KADE 1438

26
KORRIK
2017
E Mërkurë

Dita 207. e vitit, Ditët e Mbetura : 158
Muaji 7., 31 Ditë, Java 30.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Askush në botë nuk është më i fortë se njeriu që di. Fale e Urtë Japoneze