Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 07 Tetor 1435    Hızır: 168
21 SAFER 1441

20
TETOR
2019
E Djelë
deneme

Dita 293. e vitit, Ditët e Mbetura : 72
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Më i miri prej ibadeteve është pasi të kryhet hatmi i Kur’anit, të fillohet përsëri. Hadithi sherif