Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 05 Gusht 1433    Hızır: 105
26 DHIL KADE 1438

18
GUSHT
2017
E Xhuma

Dita 230. e vitit, Ditët e Mbetura : 135
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Një besimtar i cili vdes natën ose ditën e Premte, fiton sevapin e shehidit dhe shpëton nga mundimet e varrit. Hadithi sherif