Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 31 Korrik 1436    Hızır: 100
23 DHIL HIXHE 1441

13
GUSHT
2020
E Enjte

Dita 226. e vitit, Ditët e Mbetura : 140
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Bu­ku­ria e nje­ri­ut ësh­të bu­ku­ria e fja­lë­ve që flet, pje­ku­ria e nje­riu kup­to­het nga pu­nët e drej­ta që bën. Ebu Xha­ferr bin Si­nan (Rrahmetullahi alejh)