Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 05 Qershor 1434    Hızır: 44
4 SHEVVAL 1439

18
QERSHOR
2018
E Hënë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 169. e vitit, Ditët e Mbetura : 196
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

T'i thyesh zemrën dikujt qoftë edhe kafir do të thotë t'i thyesh zemrën (ta mërzitësh) Allahun.
Ahmet Vasevi
(Rrahmetullahi alejh)