Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 07 Maj 1434    Hızır: 15
5 RAMAZAN 1439

20
MAJ
2018
E Djelë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 140. e vitit, Ditët e Mbetura : 225
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Agjërimi është mburoja e besimtarit nga Xhehennemi.
Hadithi sherif