Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 12 Qershor 1433    Hızır: 51
1 SHEVVAL 1438

25
QERSHOR
2017
E Djelë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 176. e vitit, Ditët e Mbetura : 189
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Bëni durim deri sa të shkoni tek Krijuesi, sepse çdo kohë që vjen është më e keqe se koha që ka kaluar. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E PARE E BAJRAMIT TE MADH