Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 06 Dhjetor 1434    Nëntor: 42
12 REBIUL AHIR 1440

19
DHJETOR
2018
E Mërkurë

Dita 353. e vitit, Ditët e Mbetura : 12
Muaji 12., 31 Ditë, Java 51.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Nuk është i madh ai njeri që di shumë, por ai që ka menduar shumë. Remarku