Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 24 Nëntor 1435    Nëntor: 30
10 REBIUL AHIR 1441

7
DHJETOR
2019
E Shtunë

Dita 341. e vitit, Ditët e Mbetura : 24
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Në dy muaj sevapet janë pa të meta. Këto janë muajt e besimtarëve. I pari është Ramazani sherif, i dyti është muaji Dhilhixhe. Hadithi sherif