Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 11 Janar 1435    Nëntor: 78
29 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

24
JANAR
2020
E Xhuma

Dita 24. e vitit, Ditët e Mbetura : 342
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Vlerën e rinisë e dinë të moshuarit, vlerën e qetësisë ata që nuk e kanë, vlerën e shëndetit të sëmurët dhe vlerën e jetës e dinë të vdekurit. Hatim Esam (Rrahmetullahi alejh)