Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 01 Dhjetor 1433    Nëntor: 37
25 REBIUL EVVEL 1439

14
DHJETOR
2017
E Enjte

Dita 348. e vitit, Ditët e Mbetura : 17
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Nuk është e lejuar që të fshehet mangësia e një gjëje që shitet. Nuk është hallall për askënd, që e dijnë dhe nuk tregojnë atë mangësi. Hadithi sherif