Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 07 Tetor 1433    Hızır: 168
30 MUHARREM 1439

20
TETOR
2017
E Xhuma

Dita 293. e vitit, Ditët e Mbetura : 72
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Gjëja për të cilën frikësohem më shumë për ummetin tim, është mundimi i tyre për përkthimin dhe sqarimin e Kur’anit sipas vetës së tyre. Hadithi sherif