Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 12 Mars 1435    Nëntor: 138
18 REXHEP 1440

25
MARS
2019
E Hënë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 84. e vitit, Ditët e Mbetura : 281
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Të edukosh fëmijën dhe ti mësosh se si të sillet ka më shumë vlerë sesa të japësh një sasi sakada çdo ditë. Hadithi sherif

http://www.dinimizislam.com