Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 31 Mars 1437    Nëntor: 157
1 RAMAZAN 1442

13
PRILL
2021
E Martë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 103. e vitit, Ditët e Mbetura : 262
Muaji 4., 30 Ditë, Java 15.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s një njeri e di se agjërimi i Ramazanit është farz dhe sevapin e tij e pret vetëm nga Allahu, i falen të gjitha gjynahet e mëparshme. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E PARE E RAMAZANIT