Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 22 Shtator 1438    Hızır: 153
9 REBIUL EVVEL 1444

5
TETOR
2022
E Mërkurë

Dita 278. e vitit, Ditët e Mbetura : 87
Muaji 10., 31 Ditë, Java 40.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Kush ka abdest dhe e përsërit atë, i shkruhet sevapi i 10 abdesteve. Hadithi sherif