Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 11 Maj 1433    Hızır: 19
28 SHABAN 1438

24
MAJ
2017
E Mërkurë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 144. e vitit, Ditët e Mbetura : 221
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Qerasja më e mirë për miqtë është fytyra e qeshur dhe fjalët e ëmbla. Evzai (Rrahmetullahi alejh)