Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 12 Prill 1434    Nëntor: 169
9 SHABAN 1439

25
PRILL
2018
E Mërkurë

Dita 115. e vitit, Ditët e Mbetura : 250
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që i pret thonjtë ditën e Premte është i mbrojtur nga të këqijat e një jave.
Hadithi sherif