Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 08 Shtator 1434    Hızır: 139
11 MUHARREM 1440

21
SHTATOR
2018
E Xhuma

Dita 264. e vitit, Ditët e Mbetura : 101
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Ai njeri që e falenderon më shumë Allahun është ai njeri i cili falenderon më shumë njerëzit. Hadithi sherif