Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 04 Mars 1434    Nëntor: 130
29 XHEMAZIJEL AHIR 1439

17
MARS
2018
E Shtunë

Dita 76. e vitit, Ditët e Mbetura : 289
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Çdo njeri, po të kishte dëshiruar të jetë i ditur aq sa dëshiron të jetë bukur, nuk do të kishte injorantë në botë.
Konfuçı