Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 05 Февруари 1433    Касъм: 103
2 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1439

18
ФЕВРУАРИ
2018
Неделя

49 ден от началото на годината, Оставащи дни : 316
2. Месец, 28 Ден, 07. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

В Дженнета съпругата ще е до съпруга си. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)