Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 13 Юли 1433    Хъзър: 82
3 ЗИЛ-КА'ДЕ 1438

26
ЮЛИ
2017
Сряда

207 ден от началото на годината, Оставащи дни : 158
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Лъжата е една от вратите на двуличието. (Хадис-и шериф)