Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 03 Юли 1435    Хъзър: 72
13 ЗИЛ-КА'ДЕ 1440

16
ЮЛИ
2019
Вторник

197 ден от началото на годината, Оставащи дни : 168
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ: Днес ще има частично лунно затъмнение. Ще може да се наблюдава от България.