Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 05 Тешрин-и сани 1434    Касъм: 11
10 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1440

18
НОЕМВРИ
2018
Неделя

322 ден от началото на годината, Оставащи дни : 43
11. Месец, 30 Ден, 46. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

 Любовта превъзпитава нефса (егото), украсява характера. Любовта е огън в сърцето и той не оставя нищо в него освен Аллаху теаля.  Ибрахим Хаккъ Ерзуруми (рахметуллахи алейх)


УТРЕ Е СВЕЩЕНАТА НОЩ МЕВЛИД КАНДИЛИ