Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 12 Юни 1433    Хъзър: 51
1 ШЕВВАЛ 1438

25
ЮНИ
2017
Неделя

ИМСАКИЙЕ
176 ден от началото на годината, Оставащи дни : 189
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРЯМ НА ВСИЧКИ МЮСЛИМАНИ


ПЪРВИ ДЕН НА РАМАЗАН БАЙРЯМ