Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 12 Септември 1436    Хъзър: 143
8 САФЕР 1442

25
СЕПТЕМВРИ
2020
Джума Петък

269 ден от началото на годината, Оставащи дни : 97
9. Месец, 30 Ден, 39. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Приемането на знанията на философите е равносилно на отричане на Пейгамберите. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)