Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 01 Канун-и еввел 1433    Касъм: 37
25 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1439

14
ДЕКЕМВРИ
2017
Четвъртък

348 ден от началото на годината, Оставащи дни : 17
12. Месец, 31 Ден, 50. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Да си раб означава да знаеш, че всеки момент се нуждаеш от Аллаху теаля и да се подчиняваш на Неговия Пратеник. Джафер-и Садък (рахметуллахи алейх)