Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 20 Тешрин-и сани 1436    Касъм: 26
18 РЕБИ'УЛ-АХИР 1442

3
ДЕКЕМВРИ
2020
Четвъртък

338 ден от началото на годината, Оставащи дни : 28
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Рабът се извисява с четири неща. Това са знание, благоприличие, сигурност и целомъдрие. Енвер Йорен (рахметуллахи алейх)