Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 17 Април 1433    Касъм: 174
4 ШАБАН 1438

30
АПРИЛ
2017
Неделя

ИМСАКИЙЕ
120 ден от началото на годината, Оставащи дни : 245
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Най-любимият раб на Аллаху теаля е този, който служи като средство [става посредник] при достигане на благата Му до рабите. (Хадис-и шериф)