Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 17 Февруари 1436    Касъм: 115
18 РЕДЖЕБ 1442

2
МАРТ
2021
Вторник

61 ден от началото на годината, Оставащи дни : 304
3. Месец, 31 Ден, 09. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Молитвите на трима непременно се приемат: на угнетения, на гостенина и на майката и на бащата. (Хадис-и шериф)