Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 07 Тешрин-и еввел 1433    Хъзър: 168
30 МУХАРРЕМ 1439

20
ОКТОМВРИ
2017
Джума Петък

293 ден от началото на годината, Оставащи дни : 72
10. Месец, 31 Ден, 42. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

ЛУНАТА НА  МЕСЕЦ САФЕР Днес в 11:29 часа българско време ще бъде възможно да се види полумесецът за първи път от източната част на Азия и Тихия океан.