Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 01 Юли 1436    Хъзър: 70
23 ЗИЛ-КА'ДЕ 1441

14
ЮЛИ
2020
Вторник

196 ден от началото на годината, Оставащи дни : 170
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

За бащата е фарз да учи децата си на знание, морал и професия. Мухаммед Багдади (рахметуллахи алейх)