Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 08 Май 1434    Хъзър: 16
6 РАМАЗАН 1439

21
МАЙ
2018
Понеделник

ИМСАКИЙЕ
141 ден от началото на годината, Оставащи дни : 224
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Който говее един ден заради Аллах, то Аллаху теаля ще го отдалечи от Джехеннема на разстояние седемдесет години.

(Хадис-и шериф)