Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 14 Тешрин-и сани 1437    Касъм: 20
22 РЕБИ'УЛ-АХИР 1443

27
НОЕМВРИ
2021
Събота

331 ден от началото на годината, Оставащи дни : 34
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Добрите и хубавите неща полират сърцето, а вредните неща го разболяват. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)