Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 15 Май 1436    Хъзър: 23
5 ШЕВВАЛ 1441

28
МАЙ
2020
Четвъртък

149 ден от началото на годината, Оставащи дни : 217
5. Месец, 31 Ден, 22. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Добрите и хубавите неща полират сърцето, а вредните неща го разболяват. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)