Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 12 Март 1435    Касъм: 138
18 РЕДЖЕБ 1440

25
МАРТ
2019
Понеделник

ИМСАКИЙЕ
84 ден от началото на годината, Оставащи дни : 281
3. Месец, 31 Ден, 13. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Търпението е Дженнетско съкровище. (Хадис-и шериф)