Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 27 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 33
13 РЕБИ'УЛ-АХИР 1441

10
ДЕКЕМВРИ
2019
Вторник

344 ден от началото на годината, Оставащи дни : 21
12. Месец, 31 Ден, 50. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Знанието не помага на онзи, който не опазва нефса си от грях и лош нрав. Имам-ъ Шафии (рахметуллахи алейх)