Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 11 Тешрин-и еввел 1434    Хъзър: 172
15 САФЕР 1440

24
ОКТОМВРИ
2018
Сряда

297 ден от началото на годината, Оставащи дни : 68
10. Месец, 31 Ден, 43. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Вярата напуска този, който тълкува Куран-и керим по свое разбиране.

(Хадис-и шериф)