Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 11 Май 1440    Хъзър: 19
16 ЗИЛ-КА'ДЕ 1445

24
МАЙ
2024
Джума Петък

145 ден от началото на годината, Оставащи дни : 221
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Смъртта не е бедствие. Бедствие е да не се знае какво ще се случи след смъртта. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)