Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 05 Август 1433    Хъзър: 105
26 ЗИЛ-КА'ДЕ 1438

18
АВГУСТ
2017
Джума Петък

230 ден от началото на годината, Оставащи дни : 135
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

След джума намаза има един момент, когато дуата на мюсюлманите, направена тогава, не се отхвърля. (Хадис-и шериф)