Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 17 April 1433    Kasım: 174
4 ŠA'BÂN 1438

30
April
2017
Nedjelja

Imsakije
120. dan u godini , Preostalo dana : 245
4. Mjesec, 30 Dana, 17. Tjedan
Dan proširenje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Ko obavi hadž pa onda zijaret učini moj kabr me je posjetio kao da sam živ. Hadis-i šerif