Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1400    Руми: 14 Ноябрь 1437    Ноябрь: 20
22 Рабигыль-ахир 1443

27
Ноябрь
2021
Шимбә

Елның 331.көне, Калган көн : 34
11. Ай, 30 көн, 47. Атна
Көн кыскаруы 2 минут - Әзани сәгать 1 минут алга күчәр.

Ялганнан сакланыгыз! Чөнки ялган бозыклыкка алып барыр, бозыклык җәһәннәмгә тартыр. Хәдис шәриф


Диңгез җәяүле гаскәрләре көне