Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 31 Temmuz 1436    Hızır: 100
23 ZİL-HİCCE 1441

13
AĞUSTOS
2020
Perşembe

Yılın 226. günü, Kalan Gün : 140
8. Ay, 31 Gün, 33. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

İki ar­ka­daş­tan Al­lah ya­nın­da da­ha iyi ola­nı, ar­ka­da­şı­na iyi­li­ği da­ha çok ola­nı­dır. Hadîs-i şerîf

Ortaokullara din derslerinin konulması (1956) - Berlin’de Utanç Duvarı’nın yapılışı (1961)



Featured Image 01