Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 06 Kânûn-i Evvel 1434    Kasım: 42
12 REBÎ'UL-ÂHIR 1440

19
ARALIK
2018
Çarşamba

Yılın 353. günü, Kalan Gün : 12
12. Ay, 31 Gün, 51. Hafta
Gündüzün kısalması 0 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Çok yemek hastalıkların, perhiz etmek ilâçların başıdır. Hadîs-i şerîf 


Hükûmetin Ceza Evlerine müdahalesi (2000) - (Birleşmiş) Milletler Cemiyeti’nin ilk toplantısı (1920)

 Featured Image 01