Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۷ نیسان ۱۴۳۳ قاسم: ۱۷۴
۴ شعبان ۱۴۳۸

۳۰ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۷ میلادی
۱۰
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۶
یکشنبه
۱۲۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۴۵
۴.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۱۷. هفته

امت من امتی مرحومست، عذاب ایشان در دنیا باشد ـ فتنه و زلزله ـ و چون روز قیامت آید بدست هر یكی كافری باز دهند و گویند این فدای تست از دوزخ.

(حدیث شریف)

وفات سلطان محمود غزنوی ۱۰۳۰ م.

مرگ هیتلر دیكتاتور آلمان ۱۹۴۵ م.