Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۴ حزیران ۱۴۳۵ خضر: ۴۳
۱۴ شوال ۱۴۴۰

۱۷ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۷
جوزا
خرداد
۱۳۹۸
دوشنبه

«بیشتر خطاهای بنی آدم اندر زبان ویست»

-حدیث شریف-

روز جهانی صحرا زدایی

استقلال اردن ۱۹۴۶ میلادی