Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۸ آگست ۱۴۳۴ خضر: ۱۰۸
۱۰ ذی الحجه ۱۴۳۹

۲۱ اگست (اوت) سال ۲۰۱۸ میلادی
۳۰
اسد
مرداد
۱۳۹۷
سه شنبه

عید قربان برای تمامی مسلمانان مبارک باد.

اولین روز عید قربان

فتح بندر نوارین یونان توسط سلطان بایزید ثانی (سلطان بایزید ولی) ۱۵۰۰ میلادی - به آتش كشیده شدن مسجد اقصی توسط یهودیان ۱۹۶۹ میلادی