Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۱۲ نیسان ۱۴۳۴ قاسم: ۱۶۹
۹ شعبان ۱۴۳۹

۲۵ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۸ میلادی
۵
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۷
چهارشنبه

در دنیا در بین انسانها اندیشه (اضطراب) فرد مؤمن از همه كس بزرگتر میباشد، زیرا اندیشه (اضطراب) او، هم برای آخرت و هم برای دنیا است.

(حدیث شریف)

روز جهانی دی. ان. ای