Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 07 Ташрин-и Авваль 1435    Хызыр: 168
21 САФАР 1441

20
ОКТЯБРЬ
2019
Жекшемби
deneme

Жылдын 293. күнү, Калган Күн : 72
10. Ай, 31 Күн, 42. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 4мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Арбир атанын балдарына илим, ахлак жана өнөр үйрөтүүсү парз. Мухаммед Багдади (Рахметуллахи алейх)


Ташкентте Орто Азия жана Казакстан мусулмандары диний башкармалыгы курулду. (1943-ж.)