Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 14 Ташрин-и Сани 1437    Касым: 19
22 РАБИУЛЬ-АХЫР 1443

27
НОЯБРЬ
2021
Ишемби

Жылдын 331. күнү, Калган Күн : 34
11. Ай, 30 Күн, 47. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Ден-соолукту сактоо мусулмандарга важип. Ибадаттарды орундоо жалгыз ошол аркылуу гана ишке ашат. Хусейн Хилми бин Саид (Рахметуллахи алейх)

Саййид Абдулхаким Арваси хазреттери кайтыш болду. (1943-ж.)