Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 14 Канун-и Сани 1438    Касым: 81
5 РАЖАБ 1444

27
ЯНВАРЬ
2023
Жума

44 тилде ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 27. күнү, Калган Күн : 338
1. Ай, 31 Күн, 04. Апта
Күндүздүн узаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Оорулуунун дары колдонуусу бир себеп болуп саналат. Дабаны берүүчү – Аллаху таала. Имам Раббани (рахматуллахи алейх)

Османлы мамлекети негизделди. (1299-ж.)