Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 11 Май 1440    Хызыр: 19
16 ЗИЛЬ-КАДА 1445

24
МАЙ
2024
Жума

Жылдын 145. күнү, Калган Күн : 221
5. Ай, 31 Күн, 21. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Адамдардын амалдары ар Жума күнү эки жолу мага көрсөтүлөт. Аллаху тааланын каары булардан эң көп зина кылган адамга. Хадиси шариф

Селчук мамлекетинин негизделиши. (1040-ж.) Кырым түрктөрүнүн Москва жеңиши. (1571-ж.)